Voedings- en vaccinatie-advies

Jarenlang was het gebruikelijk om honden en katten ieder jaar volledig te vaccineren. Sterker nog, ondanks de continue ontwikkelingen op het gebied van vaccinatiebeleid zijn er nog steeds voldoende beroepsbeoefenaars die menen dat jaarlijkse vaccinatie het meest wijze en het veiligste is. We zijn het immers al jarenlang zo gewend.

Wetenschappelijk onderzoek heeft de afgelopen jaren echter geleid tot nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten over de werkingsduur van vaccinaties, maar ook op het gebied van de inzet van serologische tests in de veterinaire praktijk.

In de jongste richtlijnen van de AAHA (American Association of Hospital Animals) uit 2006 nemen serologische tests zelfs een prominente plaats in het streven naar ‘Vaccineren op maat’.

Stoppen met enten? Nee!

De bedoeling van de VacciCheck titerbepaling is geenszins dat dieren niet meer ingeënt worden. Wel is het een uitstekende methode om de serologische status van het dier te bepalen (heeft het dier nog antistoffen?), waarna gericht kan worden ingeënt.

Een vaccinatieschema op maat dus, en niet meer ieder jaar standaard alle vaccinaties. Ook voor dieren die ziek zijn – en ook huid- en vachtproblemen moeten ook als ziekte beschouwd worden -, pups van 8 à 12 weken, oudere dieren of dieren met een onbekende vaccinatiehistorie kan het van belang zijn om eerst te testen, zo wordt voorkomen dat het
lichaam wordt overbelast als dat niet nodig is.

.