Gedragstherapie

Gedrag van dieren dat niet aangepast is aan onze leefomstandigheden kan een reden zijn voor veel frustratie tussen eigenaar en dier maar ook tussen de eigenaars onderling.

Soms gedragen dieren zich niet altijd zoals we willen. Ze kunnen dan een probleem vormen voor ons, onze omgeving of voor zichzelf.

We kunnen ruwweg twee grote groepen van gedragsproblemen onderscheiden:

Gebrek aan kennis

Soms ontbreekt het bij de eigenaars aan kennis en ervaring om met een dier om te gaan. Het inzicht ontbreekt dan om in de denkwereld van de hond, kat of paard te geraken.

Huisdieren mogen zich dan al zeer goed aangepast hebben aan de mensenmaatschappij, toch hebben zij elk hun eigen diersoortspecifieke leefregels.

Voor de hond bijvoorbeeld zijn er specifieke regels die in elke roedel de onderlinge wetten en hiƫrachie bepalen. En zij hebben hiervoor bepaald natuurwetten en een lichaamstaal. Deze basisregels zijn nog steeds zeer belangrijk voor onze huishond, die het gezin waarin hij mag verblijven als zijn roedel ziet.

Hoe beter wij dit begrijpen, hoe beter hij zich thuis zal voelen. en hoe beter hij zal luisteren en gehoorzamen naar de roedelleider want dat is de hoofdregel.

Dit geld ook voor de omgang met ons paard, die zich alleen veilig kan voelen met een leider die consequent de leiding neemt en duidelijke grenzen stelt.

De kat heeft meer behoefte aan een eigen territorium dat niet gedeeld moet worden met andere katten. Zij leeft meer op zichzelf maar duldt graag een mens in zijn omgeving in ruil voor vriendschap van dichtbij of meer vanop een afstandje.

Indien we de omgang met onze huisdieren baseren op een harts-verbinding en niet op dominantie, kan deze relatie uitgroeien tot iets zeer mooi.

Gevoelsproblemen

De tweede groep van gedragsproblemen ontstaat als het dier zich niet meer goed voelt in zijn vel. Dat kan verschillende oorzaken hebben:

  • In de eerste plaats moeten we nagaan of er een fysische oorzaak aan de basis kan liggen voor zijn gedrag.
  • Daarna kunnen we onderzoeken of er een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden in het verleden. Of er een stresssituatie is ontstaan in het gezin of rond het huis die een rol kan spelen.
  • Het dier kan in conflict zijn met zichzelf: kiest het voor de loyaliteit naar het baasje of volgt het zijn eigen instinct? Is er een dier bijgekomen of heeft zoonlief het huis verlaten? Of misschien klikt het niet tussen twee huisdieren in hetzelfde huis?

Al deze situaties kunnen een dieperliggende oorzaak zijn voor een gedragsprobleem waarmee we geconfronteerd worden.

Het is duidelijk dat de oorzaken van gedragsproblemenĀ veelvuldig zijn en dat het soms heel moeilijk ze te achterhalen. Deze zoektocht leerde mij een inzicht te krijgen in de ervaringswereld van het dier en vooral dat een groot deel van de problemen kunnen worden opgelost
met begrip, liefde en de bijkomende ondersteuning van de complementaire geneeswijzen zoals bijvoorbeeld bloesemremedies en/of homeopathie.